Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, powinna w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją przedmiotu Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu.E-mail jest widoczny dla każdego użytkownika, dlatego też każdy korzystając ze strony zgadza się na uwidocznienie swojego maila dla innych użytkowników.

3. Nie można dodawać tego samego ogłoszenia kilka razy ze zmienionymi danymi. Każde podwójne ogłoszenie będzie usuwane.

4. Niedopuszczalne jest wstawianie w ogłoszeniu nazwy strony internetowej. Wszystkie takie ogłoszenia będą usuwane. jeżeli chcesz zglosić swoją firme stronę internetowa to prosimy zapoznać się z cennikiem i regulaminem dotyczącej ogłoszeń takiego rodzaju.

5. Wszystkie ogłoszenia są darmowe, dopóki nie zawierają reklamy firmy, miejsca, strony internetowej itp.

6. ogłoszenie jest dodawane automatycznie co nie oznacza ze nie jest ono sprawdzane przez Administratora strony.

7. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności

8. Wszystkie dane, ustawienia strony, grafika , kod strony nie moze byc użyty przez innych użytkownikow.

9. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisię wymaga: Wypełnienia formularza conajmniej wszystkich pól wymaganych przez formularz, aby zostal on zatwierdzony

10. Ceny podawane w Ogłoszeniach wyrażone w kwotach brutto.

11. W kazdym momencie użytkownik jest w stanie modyfikowac ogłoszenie, ale niestety musi prosic Administratora o dowolna zmiane.

12. Każda zmiana jest gotowa nie pózniej niż 1 godzinę od wysłania e-maila.

13. Reklama firmy jest odpłatna

14. Wysokość opłat za reklame określone sa przez Administratora i nie mogą ulec zmianie po opłaceniu wcześniej umówionej kwoty, nawet jeżeli użytkownik opłacił reklamę firmy na rok do przodu.

15. Płatnosci można dokonać przelewem tradycyjnym bezpośrednio w oddziale banku lub na poczcie Aktywacja następuje:

  • w przypadku przelewu online, z chwilą zaksięgowania wpłaty;
  • w przypadku dokonania płatności przelewem tradycyjnym bezpośrednio w oddziale banku lub na poczcie - z chwilą zaksięgowania wpłaty;

16. Pieniadze wplacone na poczet reklamy firmy nie zostaną zwrócone jeżeli użytkownik po kilku dniach rozmysli się.

17. Administrator umożliwia dodawanie ogłoszeń

18. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wywiązywanie się z umowy któregokolwiek użytkownika

19. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne z niedokonczonych tranzakcji.

20. Zdjecia nie powinny miec tresci pornograficznych, obrazajacych, rasistowkich itp

21. Każde ogłoszenie niezgodne z regulaminem bedzie usuwane.

22. Zabrania się dodawania ogloszen ubliżajacym, nawałujacym do nienawiści, rasizmowi albo zawierajace treść pornograficzne, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, wprowadzające w błąd, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów lub naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności

23. Administrator nie odpowiada za:Brak zainteresowania przedmiotem przedmiotem lub ogłoszeniem,


Za transakcje miedzy dwoma użytkownikami


składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.

24. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez administratora

25. Reklamacje składamy używajac formularza kontaktowego lub dzwoniąc pod numer telefonu podanym w zakładce "kontakt"

26. Administrator naprawia bledy

27. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

28. Administrator nie ponosi za niewyświetlanie się ogloszen z powodu błędów administratora hostingu

Wszystkie prawa zastrzeżoneKorzystając z serwisu zgadzasz się z regulaminem